Koiraharrastusta vuodesta 1950

ylivieskan kennelseura R.Y.

Kanakoirajaoston Mestaruussäännöt

Kanakoirajaoston seuranmestaruus-säännöt vuodesta 2015 alkaen:

Seuranmestaruuskilpailuksi Kennelseuran Kanakoirajaosto anoo ennakolta jonkin seuramme järjestämistä virallisista Kanakoirien erikoiskokeista (KAER). Koe voi olla joko peltokoe (KAER F) tai metsäkoe (KAER M) Kokeeseen voi osallistua NUO-, AVO- ja VOI- luokan koirat. Seuranmestaruudesta voi kilpailla sellainen koira, jonka omistaja ja ohjaaja ovat Ylivieskan Kennelseuran jäseniä viimeistään kilpailuvuotta edeltäneen kalenterivuoden viimeisenä päivänä.
Seuranmestaruuden voittaa se koira, jolla on paras 1-Tulos eli eniten pisteitä luokasta riippumatta. Koe viedään läpi virallisten KAER sääntöjen mukaan. Säännöissä Voittajaluokan koiralta vaaditaan enemmän kuin avoimenluokan koiralta ja taas vastaavasti avoimenluokan koiralta enemmän mitä nuortenluokan koiralta. Jos pisteet menevät tasan, voittaa ylemmässä luokassa kilpaillut koira. Jos 1-tuloksia ei synny, voittaa paras 2-tulos ja jos niitäkään ei tule, paras 3-tulos. Jos kokeessa ei synny yhtään hyväksyttyä tulosta, ei seuranmestaruutta jaeta sinä vuonna.
Pysyväksi muistoksi mestaruudestaan omistaja saa mitalin tai muun muistoesineen. Kiertopalkintoon kaiverretaan vuosiluku, koiran ja ohjaajan nimet sekä tulos.
”SEURANMESTARI” palkinnossa mestari saa vuodeksi haltuunsa vuosikokouksessa jaettavan kiertopalkinnon, joka kiertää niin kauan, kunnes saman ohjaajan sama tai eri koira voittaa sen kolme kertaa haltuunsa.

 

Kanakoirajaoston Vuoden Nuori koira-säännöt vuodesta 2015 alkaen:

Kannustaakseen uusia harrastajia mukaan Kennelseuran toimintaan päätimme palkita vuoden tulokkaan. Palkinnon nimi on ” VUODEN NUORI KOIRA”.

Palkinto voidaan jakaa sellaiselle koiralle ja ohjaajalle, jonka ohjaaja ja omistaja ovat olleet Ylivieskan Kennelseuran jäseniä viimeistään kilpailuvuotta edeltäneen kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Palkinnon voittaa se koirakko, joka on kuluneen koekauden aikana saavuttanut virallisissa KAER kokeissa nuorten luokassa korkeimmilla pisteillä tuloksen. Jos kokeissa ei synny yhtään hyväksyttyä tulosta, ei palkintoa jaeta sinä vuonna.
Pysyväksi muistoksi Vuoden nuori koira -kilpailusta omistaja saa palkinnoksi mitalin tai muun muistoesineen. Palkintoon kaiverretaan vuosiluku, koiran ja ohjaajan nimet sekä tulos.